Ontwikkelingen rond het coronavirus


03-2020: Ontwikkelingen rond het coronavirus


In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus, de adviezen van het RIVM en de door de overheid genomen afgekondigde maatregelen hebben wij binnen onze organisatie aanvullende maatregelen genomen om de kans op een mogelijke besmetting tot een minimum te beperken.

Met ingang van maandag 16 maart zullen al onze afhaalbalies gesloten zijn en alle externe bezoeken tot een minimum beperkt worden. Alleen de noodzakelijke bezoeken vinden in overleg nog plaats.

Voor het overige blijft de dienstverlening zoals u van ons gewend bent en zijn we gewoon per mail en telefoon bereikaar.

Vrijwel alle MRO producten zijn beschikbaar en leveringen komen hierdoor niet in gevaar. De enige uitzondering hierop zijn een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen die nu veelvuldig in de medische wereld worden ingezet.

Bovengenoemde maatregelen blijven zeker tot en met 6 april van kracht en zullen de komende periode regelmatig worden beoordeeld en indien nodig aangepast.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben of ondervindt u hiermee last binnen uw eigen bedrijfprocessen dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met een van onze medewerkers of uw contactpersoon. We kunnen dan samen kijken naar een passende oplossing hiervoor.


Met vriendelijke groet,

Maarten Kasser
Directeur Facilitair, Kwaliteit en Arbo


Terug naar het overzicht


Nieuws


03-2020: Ontwikkelingen rond het coronavirus Lees verder >
Mooi persbericht n.a.v. krachtenbundeling De Bruin Techniek, Van Lees verder >

DBT Groep | Kapitein Nemostraat 33 | 5015 AL Tilburg | T 0031 (0)13 532 62 00 | F 0031 (0)13 543 65 65 | E info@dbtgroep.com